Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật Tin nổi bật

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hai mươi năm một công việc Hai mươi năm một công việc
Bác Hồ đã từng dạy dù làm bất cứ việc gì, làm bất cứ cương vị nào thì cũng phải làm hết trách...

Chuyên môn Chuyên môn

Tập huấn chuyên môn và phần mềm quản lý học sinh Tập huấn chuyên môn và phần mềm quản lý học sinh
Thực hiện theo công văn số: 1138/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền...